Cyfarfod preswyl y tîm @ Trigonos

Bob blwyddyn mae tîm Amgylchedd Cymru yn cael cyfarfod preswyl er mwyn trafod materion gweithredol a strategol, a sut y gallwn wella ein ffordd o weithio. Eleni, bu i ni ymlwybro i leoliad hyfryd yng Nghaernarfon sydd dan berchnogaeth a rheolaeth grŵp o’r enw Trigonos. Mae’r safle, o’r un enw, yn ganolfan breswyl aml-bwrpas ym mhentref Nantlle. Mae’r ganolfan yn darparu ar gyfer grwpiau sydd am ddianc i lecyn sy’n ysbrydoli – ac yn sicr llwyddodd i wneud hynny i’r tîm.

do res 2Dros ddeuddydd, cynhaliodd y tîm gyfres o weithgareddau a oedd yn cynnwys adolygu ein gweithdrefnau monitro – er mwyn ei gwneud yn haws i’n grwpiau adrodd i ni ar y gwaith ardderchog maent yn ei wneud gyda’u prosiectau a rhoi mwy o amser i ni eu helpu i wneud hynny. Bu i ni hefyd gymryd rhan mewn hyfforddiant meithrin tîm – a brofodd yn brofiad goleuedig, ryw ffordd neu’i gilydd, i ni gyd. Roedd y gweithgareddau – yn enwedig yr heriau corfforol – yn gyfle i ni brofi pa mor dda gallwn weithio mewn tîm a pha mor effeithiol rydym yn cefnogi’n gilydd. Ar ôl diwrnod llawn gweithgareddau, cynhaliodd y tîm gyfarfod Datblygu lle cafodd sawl prosiect ei gofrestru i ymuno â rhwydwaith Amgylchedd Cymru, a chafodd enghreifftiau o bolisïau da, a gynhyrchwyd gan y Swyddogion Datblygu, eu rhannu ymysg y tîm. Bydd y wybodaeth hon yn gwella’r cyngor a roddir i brosiectau Amgylchedd Cymru ar ddatblygu polisïau.

DO resYn ogystal â’n gwaith yn y safle, roedd yr ymweliad â’r grŵp yn arwyddocaol i Amgylchedd Cymru gan fod Prosiect Amgylcheddol a Defnyddio’r Tir Trigonos wedi bod yn gofrestredig â’r fenter ers dros 13 o flynyddoedd. Bu i Judy Harris, un o sefydlwyr y mudiad, dywys y tîm o amgylch y safle 18 erw, sy’n cynnwys 4 erw o dir âr i dyfu bwyd, gan egluro’r ffordd y bu i’r grŵp reoli a datblygu’r ardal i’r hyn y mae heddiw. Mae’r prosiect amgylcheddol newydd gael cyllid i wella’r mynediad at y coetir bach a’r llyn dŵr croyw gerllaw drwy adfer llwybr caniataol fel y gall ymwelwyr a phobl leol fwynhau eu hamgylchedd lleol. Cafodd y tîm ei arwain drwy’r coetir i weld y llwybr sydd wedi dirywio ac eglurodd Judy beth oedd y grŵp yn bwriadu ei wneud i’w adfer. Bu iddi hefyd dywys y tîm o amgylch y tir tyfu ardderchog sy’n llawn ffrwythau a llysiau y mae’r grŵp yn eu defnyddio i fwydo ymwelwyr â Trigonos.

Team building Cafwyd deuddydd dwys iawn ond roedd yn bleser cael ymweld ag un o’n prosiectau cofrestredig a gweld beth mae wedi’i gyflawni a’r ffordd mae’n gwneud gwahaniaeth positif yn y gymuned drwy hwyluso mynediad at yr amgylchedd.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch Trigonos, ewch i http://www.trigonos.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s