Gair gan Swyddog Datblygu

Yn yr un modd â holl grantiau Amgylchedd Cymru, rydyn ni’r Swyddogion Datblygu yn cael ein hariannu 75% drwy’r fenter, a rhaid i’r 25% arall ddod gan ein partneriaid craidd, Groundwork Caerffili yn f’achos i. Steve B

Rai blynyddoedd yn ôl gofynnodd Groundwork Cymru i mi ddyfeisio prosiect a fyddai’n cyd fynd â’n hamcanion craidd ac yn helpu i ddenu 25% mewn cyllid cyfatebol. Felly dechreuais feddwl, sut allwn ddefnyddio fy nghymwysterau a’m sgiliau a beth fyddwn yn hapus i’w wneud? Fe’m trawyd gan yr ateb bron ar unwaith; byddwn yn sefydlu prosiect addysg ac ymwybyddiaeth blodau gwyllt i gynyddu dealltwriaeth o’r rôl hanfodol y mae cynefinoedd blodau gwyllt yn ei chwarae yn y byd modern.

Steve at GreenshootsA wyddoch ein bod wedi colli 98% o’n dolydd llawn blodau gwyllt ers yr ail ryfel byd ac yn anffodus ni ellir eu hail-greu’n hawdd gyda phecyn hadau. Mae angen sefydlu systemau a chysylltiadau cymhleth rhwng y blodau a ffyngau’r pridd (mycorhisa) cyn i gynefin amrywiol a dynamig ffurfio. Rydym yn dibynnu ar gynefinoedd naturiol, gan gynnwys cynefinoedd blodau gwyllt, i ddarparu dŵr glân i ni, helpu i leddfu llifogydd a darparu cartref a bwyd i nifer o rywogaethau gan gynnwys y rheini sy’n gwneud cyfraniad mawr at ein heconomi ac at ddiogelwch y cyflenwad bwyd. Mae ganddynt hefyd gymaint o amrywiaeth enynnol nes fod hyd at 75% o’n holl feddyginiaethau wedi deillio’n wreiddiol o blanhigion. Ac os nad yw hynny’n ddigon maent yn le gwych i ymlacio, sydd wedi’i brofi’n glinigol hefyd gyda llaw.

Felly dros y ddwy flynedd diwethaf rwyf wedi bod yn rhoi pecynnau addysg at ei gilydd, yn helpu grwpiau i sicrhau cyllid i dyfu eu cynefinoedd blodau gwyllt eu hunain ac wedi hau dros 42,502 m2 o hadau blodau gwyllt yn uniongyrchol. Rwyf wedi creu gwefan addysg a dechrau llunio adnodd adnabod arlein sydd wedi golygu treulio dyddiau’r haf yn y wlad yn tynnu lluniau; mae’n waith caled ond rhaid i rywun ei wneud!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s