Newydd i Amgylchedd Cymru

Mae Amgylchedd Cymru yn unigryw yn y gwasanaeth mae’n ei ddarparu i’r prosiectau a gefnogai. Mae llawer o grwpiau yn dod atom gyda diddordeb mewn cofrestru er mwyn cael cymorth o’r fath gan Swyddog Datblygu pwrpasol. Bob mis, caiff ceisiadau eu hadolygu a’u trafod i benderfynu a ydynt yn addas i gael eu cofrestru ag Amgylchedd Cymru. Mae’r tîm yn asesu cryfderau, gallu ac arferion cynaliadwy’r prosiect, yn ogystal â’i nodau a’i amcanion cyffredinol. Yna mae’r tîm yn penderfynu a ddylid cofrestru’r prosiect ag Amgylchedd Cymru ai peidio. I’r rheini sy’n llwyddo, maent yn cael statws prosiect cofrestredig ac yn cael mynediad at ystod o grantiau i ddatblygu eu prosiect. Os nad yw grŵp yn llwyddo i gofrestru ei brosiect, mae’r tîm yn dal i roi cymorth iddynt er mwyn darganfod opsiynau eraill. Mae’r tîm hefyd yn eu cynorthwyo i ailddatblygu’r prosiect maent am ei gynnal a allai fod yn addas i’w gofrestru yn y dyfodol. Mae Amgylchedd Cymru yn cofrestru 30 o brosiectau’r flwyddyn. Mae bob un yn amrywiol yn ei nodau a’i amcanion ond mae ganddynt un peth yn gyffredin, sef eu hymroddiad i Ddatblygu Cynaliadwy ac i weithredu dros yr amgylchedd.

Mae’r ddolen ganlynol yn rhoi manylion prosiectau sydd wedi cofrestru ag Amgylchedd Cymru yn ddiweddar, ynghyd â’u lleoliad, eu gwefan a’u prif weithgareddau – gobeithio y cewch eich ysbrydoli!

http://prezi.com/5re-etdkjv-w/environment-wales-projects-prosiectau-amgylchedd-cymru/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s