Gair gan Swyddog Datblygu?

Helo, Andy dwi, a dwi newydd ddechrau gydag Amgylchedd Cymru. Mae hi wedi bod yn ddechrau gwych, er yn brysur, wrth fynd i gwrdd â rhai o’r grwpiau. Alla’i ddim credu faint sy’n mynd ymlaen allan yna gyda chymaint o bobl yn gweithio mor galed dros yr amgylchedd.

Mini_Design_Guidelines_10b woodland trustPartner craidd fy rôl i yw Coed Cadw, sef cangen y Woodland Trust yng Nghymru. Cefais fy nghyfarfod cyntaf â’r tîm yn y Sioe Frenhinol gan roi help llaw ar y stondin. Yn ogystal â chwrdd â’r tîm roedd yn gyfle da i ddysgu am y gwaith maent yn ei wneud ledled Cymru. Lansiodd Coed Cadw bartneriaeth â Llais y Goedwig (sy’n cynrychioli coetiroedd cymunedol) yn y sioe a byddaf yn gweithio gyda nhw am rywfaint o fy amser gyda’r partner craidd hefyd – felly mae gen i ddigonedd o bethau i’w dysgu.

Dwi wedi bod â diddordeb yn yr amgylchedd erioed a dechreuais fy ngyrfa’n gweithio gyda morloi a bywyd gwyllt i’r RSPCA a mudiadau natur a chadwriaeth llai eraill. Ar ôl 6 mlynedd o waith ymarferol, ailastudiais mewn newyddiaduriaeth a gweithiais mewn cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu am flynyddoedd tan fis Mehefin eleni pan ymunais ag Amgylchedd Cymru a Coed Cadw.

Y tu allan i’r gwaith, dwi’n peintio (peintio olew yn bennaf) ac yn rhedeg mynydd. Mae gen i hefyd fferm fach lle dwi’n tyfu llysiau ac yn cadw gwenyn, moch ac ieir yng Nghorris, sy’n llenwi bron bob eiliad o fy amser rhydd! Andy

 

 

Andy Richards
Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru

Dilyn Andy ar Twitter @Andycorris1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s