Amdanom

Ydych chi’n grŵp cymunedol neu fudiad trydydd sector sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr ar brosiect amgylcheddol?  Gall Amgylchedd Cymru helpu!

Byddwch yn brosiect cofrestredig Amgylchedd Cymru.

Mae Amgylchedd Cymru yn cynnig proses gofrestru sy’n helpu mudiadau i fod  yn addas ar gyfer nawdd, fel y gallant fod yn hyderus i gael gafael ar grantiau Amgylchedd Cymru, yn ogystal â ffynonellau eraill sydd ar gael drwy gyllidwyr allanol.

Mae amryw o fanteision i’w cael wrth gofrestru

  • Cefnogaeth a chyngor parhaus gan Swyddog Datblygu ymroddedig, a manteisio ar brofiad cyfunol holl Dîm Datblygu Amgylchedd Cymru;
  • Cydnabyddiaeth allanol a all helpu gyda gwaith hyrwyddo, cyllidwyr eraill neu recriwtio gwirfoddolwyr;
  • Defnyddio Environet – ein digwyddiad hyfforddi a rhwydweithio blynyddol am ddim.
  • Dod yn rhan o rwydwaith o brosiectau amgylcheddol cynaliadwy ledled Cymru;
  • Cymwys i ymgeisio am grantiau Amgylchedd Cymru o hyd at £12,000.

Ddim yn barod? Ar gyfer y prosiectau hynny nad ydynt yn barod ar gyfer y broses gofrestru rydym yn cynnig grantiau Cychwyn i helpu talu’r costau o sefydlu grwpiau neu brosiectau newydd.  Mae hefyd grantiau Cyn-brosiect ar gael i dalu costau unrhyw astudiaethau neu arolygon dichonoldeb a allai fod angen eu cynnal cyn y gall y prosiect ddechrau.

Eisiau rhagor o wybodaeth? Y cam nesaf yw cysylltu â thîm gweinyddol Amgylchedd Cymru ar info@environment-wales.org neu 02920 431 727.  Bydd angen i chi roi disgrifiad cryno o’ch prosiect a’r math o weithgareddau yr hoffech i Amgylchedd Cymru eu cefnogi.  Caiff eich ymholiad ei anfon at Swyddog Datblygu Amgylchedd Cymru a fydd yn cysylltu â chi i egluro mwy am y prosesau cyllido a chofrestru.  Os yw’ch prosiect yn gymwys am gefnogaeth, bydd y Swyddog Datblygu yn eich cynorthwyo gyda’ch cais.

Mae Amgylchedd Cymru yn bartneriaeth o fudiadau yn y sector gwirfoddol neu’r trydydd sector a ariennir gan Lywodraeth Cymru.  Mae’n cyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy drwy ddarparu cymorth a chyllid i brosiectau amgylcheddol sy’n canolbwyntio ar wirfoddolwyr.  Y partneriaid creiddiol sy’n rhan o’r fenter yw Cadwch Gymru’n Daclus, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru, WCVA, Groundwork yng Nghymru a Coed Cadw.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s